KILL [TIDB]

KILL TIDB 语句用于终止 TiDB 中的连接。

语法图

KillStmt:

KillStmt

示例

mysql> SHOW PROCESSLIST;
+------+------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+
| Id  | User | Host   | db  | Command | Time | State | Info       |
+------+------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+
|  1 | root | 127.0.0.1 | test | Query  |  0 | 2   | SHOW PROCESSLIST |
|  2 | root | 127.0.0.1 |   | Sleep  |  4 | 2   |         |
+------+------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> KILL TIDB 2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MySQL 兼容性

 • 按照设计,KILL TIDB 语句默认与 MySQL 不兼容。负载均衡器后方通常有多个 TiDB 服务器,这种默认不兼容有助于防止在错误的 TiDB 服务器上终止连接。
 • KILL TIDB 语句是 TiDB 的扩展语法。如果正尝试终止的会话位于同一个 TiDB 服务器上,可在配置文件里设置 compatible-kill-query = true

另请参阅

下载 PDF
产品
TiDB
TiKV
TiFlash
TiSpark
Chaos Mesh
© 2023 PingCAP. All Rights Reserved.